YTVATTEN, hela landet
Andel prov per år med fynd av växtskyddsmedel, i procentHär visas den procentuella andelen av alla prov under året som innehöll en eller flera substanser. Här är ytvattenprover både från kommunala vattentäkter och från andra vattendrag inkluderade. År då få prover har tagits kan innebära att enstaka prover med fynd kan få stort genomslag. De senaste åren har andelen vattenprover tagna i kommunala vattentäkter ökat, och även dricksvattenprover med ytvattenursprung är inkluderad här.

Presentationen baseras på data tillgängligt 2015-04-30 i SLU:s pesticiddatabas. Ansvarig denna text: Jenny Kreuger.