GRUNDVATTEN, hela landet
Andel prov per år med fynd av växtskyddsmedel, i procentHär visas den procentuella andelen av alla prov under året som innehöll en eller flera substanser. Grundvattenprover både från kommunala vattentäkter och från privata, enskilda brunnar är inkluderade. Även dricksvattenprover med grundvattenursprung är inkluderade. År då få prover har tagits kan innebära att enstaka prover med fynd kan få stort genomslag. De senaste åren har andelen vattenprover tagna i kommunala vattentäkter ökat, läs mer under Vattenkategorier Öppnas i nytt fönster

Presentationen baseras på data tillgängligt 2015-04-30 i SLU:s pesticiddatabas. Ansvarig denna text: Jenny Kreuger.